Thursday, September 04, 2008

Jag är nyfiken - en film i blått (Vilgot Sjöman, 1968) aka I Am Curious (Blue)

I Am Curious - (Blue)(Vilgot Sjöman, 1968)
Rating: 8.0
No comments: